Politica de cookies

Cookie-uri

Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, trebuie să înregistrăm uneori cookie-uri.

Ce sunt cookieuri?

Un cookie este un fișier text de mici dimensiuni pe care un site web îl salvează în calculatorul sau în dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitați. Acesta permite site‑ului web să rețină, pentru o perioadă determinată, acțiunile și preferințele dumneavoastră (nume de utilizator, limbă, dimensiune a caracterelor și alte preferințe de afișare), astfel încât să nu mai trebuiască să reintroduceți aceste informații de fiecare dată când consultați acest site sau când navigați de pe o pagină pe alta.

Cum puteți controla cookieurile?

Înțeleg și accept utilizarea cookie-urilor

Refuz utilizarea cookie-urilor

Cum se utilizează cookie

Cookie-uri  funcționale

Aceste module cookie ne ajută să optimizăm capacitatea de utilizare și performanța acestui website, permițându-i să își reamintească opțiunile și personalizările la care ați recurs în cadrul vizitei, de exemplu limba preferată.

Cookie-uri de performanță

Aceste module cookie colectează informații referitoare la modalitatea în care utilizați website-ul nostru și ne ajută, de exemplu, să înțelegem interesele utilizatorilor noștri și să măsurăm gradul de eficacitate a comunicării noastre. Astfel, putem adapta conținutul website-ului nostru la nevoile dumneavoastră într-un mod mai specific, îmbunătățind, prin urmare, ceea ce vă oferim, de exemplu asigurând faptul că puteți găsi cu ușurință informațiile căutate. Aceste module cookie de performanță includ, de exemplu, modulele cookie instalate de platformele de comunicare socială și cele utilizate de Google Analytics.

Google Analytics este un serviciu extern la care recurgem pentru a obține date statistice privind utilizarea website-ului. Informațiile colectate sunt transmise și serverelor administrate de Google (care pot fi situate în afara UE) și sunt utilizate pentru a furniza Hira Design date statistice agregate privind numărul și durata vizitelor, tiparele de utilizare, sursele de trafic, demografia utilizatorilor și căutările efectuate pe acest website.

Colectăm aceste date pentru a monitoriza numărul de vizitatori în diverse secțiuni ale website-ului, a gestiona traficul vizitatorilor și a optimiza funcționalitatea și capacitatea de utilizare. Nu identificăm vizitatori individuali și primim date agregate anonimizate.

Google are propria politică de confidențialitate. Google autocertifică faptul că asigură conformitatea cu cadrul „Privacy Shield” UE-SUA, elaborat de Departamentul de Comerț al SUA în consultare cu Comisia Europeană, în vederea respectării standardului european de „conformitate” privind protecția vieții private.

Google Analytics
Politica de confidențialitate a Google
Certificarea „Privacy Shield”

Alte module cookie ale unor părți terțe

Anumite elemente ale unor părți terțe care apar pe website-ul nostru necesită module cookie. De exemplu, atunci când un video player sau conținutul unei platforme de comunicare socială este integrat într-o pagină, este posibil ca acesta să instaleze module cookie. Aceste elemente vor fi dezactivate dacă refuzați utilizarea modulelor cookie.

 

Cookie Policy

We are always working to improve this website for our users. To do this, we use the anonymous data provided by cookies.
Learn more about how we use cookies

To make this site work properly, we sometimes use cookies.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

How to control cookies

I understand and I accept the use of cookies

I do not accept the use of cookies

How do we use cookies?

Functional cookies

These cookies enable us to improve the usability and performance of this website by allowing it to remember choices and customisations you make during your visit, such as your preferred language.

Performance cookies

These cookies collect information about how you use our website and help us, for example, to understand what interests our users and measure how effective our communication is. In this way, we can adapt the content of our website more specifically to your needs and thereby improve what we offer you, for example by ensuring that you can easily find what you are looking for. These performance cookies include, for example, those set by social media platforms and those used by Google Analytics.

Google Analytics is an external service we rely on to obtain statistics about the usage of the website. Log information collected by the Hira Design is also sent to servers operated by Google (which might be located outside the EU) and is used to provide the us  with aggregate statistics about the number and duration of visits, usage patterns, traffic sources, users’ demographics and searches performed on this website.

We collect these data to keep track of the number of visitors to the various parts of the site, manage visitor traffic and improve functionality and usability. We do not identify individual visitors and we receive anonymised aggregate data.

Google has its own privacy policy. Google self-certifies compliance with the EU-US “Privacy Shield” framework that the US Department of Commerce developed in consultation with the European Commission in order to meet the European “adequacy” standard for privacy protection.

Google Analytics
Google’s Privacy policy
Privacy Shield certification

Other third-party cookies

Certain third-party features on our website require cookies. For example, when a video player or social media content is embedded on a page, it may set cookies. These features will be disabled if you do not accept the use of cookies.